Pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania LSR już za nami!

1297

W dniu 17 października 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania LSR.

Uczestników spotkania przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Jolanta Brzozowska – Ciura, która przedstawiła rolę Zespołu oraz omówiła proces tworzenia LSR na kolejny okres programowania.

Zaprezentowana została także idea wielofunduszowości kolejnej strategii oraz zakresów działań w jakich mogą być realizowane projekty.

Następnie Pan Adam Dąbrowski, socjolog i ekspert który pomaga nam napisać LSR, przybliżył uczestnikom strukturę nowej strategii, omówił jakie kwestie musi zawierać oraz poszczególne jej rozdziały.

Uczestnicy zostali poproszeni o analizę wstępnie określonych problemów obszaru wynikająca z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami poszczególnych gmin oraz próbę określenia grup docelowych nowej strategii.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, co na pewno przyczyni się do wybrania obszarów działania, które wymagają szczególnej uwagi a także tych,  które dla naszego regionu będą priorytetowe w nadchodzących latach.

Dziękujemy za udział w spotkaniu!