Spotkanie podsumowujące operację własną „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej!”

3904

Już w najbliższy poniedziałek 18 października odbędzie się spotkanie podsumowujące operację własną „Razem można więcej, lepiej skuteczniej!” realizowaną w ramach przedsięwzięcia Sieciowanie organizacji pozarządowych.

Na spotkanie zaproszenie zostali uczestnicy wyjazdów studyjnych do Zabrza i na obszar Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego oraz wizyt studyjnych na terenie naszych gmin.

Podczas spotkania podsumowane zostaną działania objęte projektem oraz dyskusję na temat przyszłości pogłębiania współpracy między NGO z naszego terenu.

Miejscem spotkania będzie Pałac w Nieznanicach.