Wizyta studyjna w gminie Kłomnice

2350

W dniu 3 października br. odbyła się trzecia, ostatnia wizyta studyjna na terenie gmin partnerskim LGD. Tym razem uczestnicy projektu „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej!” gościli na terenie gminy Kłomnice.

Uczestnicy odwiedzili ważne miejsca w gminie tj. Kościół pw. św. Marcina Biskupa oraz Dwór w Rzekach Wielkich. O historii tych miejsc opowiedział p. Krzysztof Wójcik.

Członkowie organizacji odwiedzili także strzelnicę pneumatyczną przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach.

Swoją działalność, zasoby oraz doświadczenie zaprezentowało Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego Przygotowało także warsztaty tłoczenia oleju na zimno.