Szkolenie dla Rady i pracowników biura

24588

W ramach realizacji planu szkoleń w dniach 23-24 maja 2017 r Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” zorganizowało dla Rady i pracowników szkolenie wyjazdowe w Dworku Eureka w Czechowicach – Dziedzicach. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W pierwszym dniu omówiono etapy wdrażania projektu grantowego, zadania Rady i pracowników biura w procesie wdrażania oraz stosowane dokumenty. Drugi dzień szkolenia to zajęcia warsztatowe, podczas których omawiano i dokonywano oceny wniosków o powierzenie grantu.  Pojawiające się w trakcie problemy i wątpliwości były na bieżąco omawiane, a w ich rozwiązaniu często pomagały nam obecni na szkoleniu pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Szkolenie z pewnością przyczyni się do sprawnego przeprowadzania naborów i oceny wniosków przez Radę, o czym może świadczyć duża aktywność i zaangażowanie wszystkich członków Rady podczas warsztatów.