Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze 1/2019/G

14996

W dniu 23 kwietnia 2019 roku w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące oceny końcowej, wyboru zadań i ustalenia kwot grantów, wniosków złożonych w ramach naboru 2/2018/G pt. „ Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD „Razem na wyżyny” sposobem na wzmocnienie tożsamości lokalnej”.  Poniżej znajdziecie Państwo uchwałę wraz z załącznikami: listą zadań niewybranych do dofinansowania oraz listą zadań wybranych do dofinansowania.

Protokół
Uchwała 2/2019
Lista zadań wybranych do dofinansowania
Lista zadań nie wybranych do dofinansowania